Tinder preps 'Lite' نسخه برنامه دوستیابی خود را برای مناطق داده محدود

اضافه کردن Tinder به لیست رو به رشد از غول های فن آوری راه اندازی برنامه های سبک وزن برای غلبه بر کاربران بیشتر. به عنوان بخشی از به سود و زیان، بازی گروه فاش برنامه برای یک برنامه آتش زنه آرشیو خواهد بود که کوچکتر و بهتر مناسب به منطقه که در آن داده های تلفن همراه “می آید در حق بیمه.” مدیر عامل شرکت ماندی گینسبرگ هیچ اشاره ای به ویژگی ها یا تاریخ انتشار (به غیر از “به زودی”)، اما به عنوان یک اولویت مهم در مورد جنوب شرقی آسیا اشاره کرد، هنگامی که هجوم جوانان به شهر های بسته بندی شده وجود دارد.

 

٪ item item_read_more_button ٪٪