என்ன ஆண்கள் ரகசியமாக விரும்புவது – ஆண்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள்

என்ன ஒரு மனிதன் விரும்பும் – விசித்திரமான திங் ஆண்கள் ஆசை (அவரை நீங்கள் எப்படி காதலிக்க முடியும்.) ஏன் தெரியாமலேயே நீங்கள் ஒரு பையனை ஈர்த்திருக்கிறீர்களா? ஒருவேளை நீங்கள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடாதவர்களிடம் கூட உணர்ச்சிகள் இருந்திருக்கலாம். இது ஏன் நடக்கிறது? உங்கள் மனதின் மனம் அதை எதிர்க்கும் போதும் நீ எப்படி காதலில் விழுகிறாய்? மறைந்திருக்கும் உலகில் இந்த அனுபவம் போன்ற அனுபவங்கள் காதல் ஈர்ப்பு உணர்வை ஓட்டும். அந்த மறைக்கப்பட்ட உலகம் உணர்ச்சிபூர்வமான எதிர்வினைகளைப் பற்றியது. … Read more