#cyberfraud | #cyberriminals | توییتر شماره تلفن های کاربر ، داده های ایمیل مورد استفاده برای تبلیغات را می پذیرد

در یک حادثه اخیر با نقض اطلاعات ، توییتر تأیید کرده است که داده های کاربر مانند آدرس های ایمیل و شماره تلفن های ارائه شده توسط کاربران برای اهداف امنیتی ممکن است ناخواسته برای اهداف تبلیغاتی استفاده شده باشد. طبق یک خبر ، در حال حاضر Twit…

٪٪ مورد_read_more_button ٪٪