فهرست شواهدی برای محاکمه قتل Yingying Zhang

وکلای دادگاه برای پرونده قتل Yingying Zhang، نمایش داده شده اند که نشان می دهد چه مدرکی در اختیار هیئت داوران قرار خواهد گرفت. وکلای وکلا و قاتل متهمان برندت کریستنسن انواع مختلفی را شامل می شوند، از جمله خانه خانواده کریستنسن …

٪٪ item_read_more_button ٪٪