درآمد برنامه برنامه جهانی در نیمه اول سال 2020 به 50B دلار می رسد ، بخشی از آن به دلیل اثرات COVID-19


Translating…

 

Read More